Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long tại Văn bản số 1365/UBND-QLĐT ngày 27/02/2024 của UBND Thành phố “V/v điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng...

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân phường Giếng Đáy chủ trì phối hợp cùng các phòng, ban chức năng của Thành phố, Đảng uỷ, HĐND, Uỷ ban MTTQ...

UBND phường Giếng Đáy, tổ chức giải quyết đơn, vận động một số hộ kinh doanh, bán hàng tại vị trí thửa đất ký hiệu II.538 tờ BĐĐC số 42 thuộc tổ 1,...

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, UBND thành...

Danh mục các Dự án đang đầu tư, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2023

Danh mục các Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2023 - 2024

Danh mục Dự án đang thực hiện tính đến 15/11/2023

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 82