Thông tin lãnh đạo và Thông tin giao dịch chính thức Phường

I. Thông tin về lãnh đạo

- Đồng chí: Nguyễn Như Trang
- Chức vụ: BT Đảng ủy, CT HĐND phường
- Năm sinh:1978
- Điện thoại: 0904.748.468
- Email: nguyennhutrang@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thế Anh
- Chức vụ: P.BT Đảng ủy – CT.UBND phường
- Năm sinh:1976
- Điện thoại:0902.199.668
- Email:nguyentheanhhl76@gmail.com
 
- Đồng chí: Nguyễn Thùy Lam
- Chức vụ:PBT Đảng ủy – PCT HĐND phường
- Năm sinh:1983
- Điện thoại: 0904487744
- Email: nguyenthuylam@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Thủy
- Chức vụ:CT. MTTQ phường
- Năm sinh:1972
- Điện thoại: 0904.664.098
- Email: nguyenvanthuy.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Xuân Trường
- Chức vụ:PCT. UBND phường
- Năm sinh:1976
- Điện thoại: 0901.576.278
- Email:phamxuantruong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lưu Văn Bình
- Chức vụ:PCT. UBND phường
- Năm sinh:1978
- Điện thoại: 0988.771.320
- Email:luuvanbinh.hl@quangninh.gov.vn
 

II. Thông tin giao dịch chính thức của Phường

1. Địa chỉ: Tổ 6 Khu 9B phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

2. Số điện thoại: 02033.846.563

3. Số Fax: 02033.512.012

4. Hòm thư địa chỉ mail: ubndgiengday.@quangninh.gov.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 887