Chuyển đổi số

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP địa bàn phường Giếng Đáy (từ ngày 10/01/2024 đến ngày 13/02/2024)

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến...

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/2/2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển...

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, nhiệm vụ chuyển đổi số của Quảng Ninh tiếp tục được duy trì thường...

Cùng với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tỉnh xác định chuyển đổi số là nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 trở thành một...

(ĐCSVN) - Năm 2024, hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ...

(Chinhphu.vn) - Năm 2024, hoàn thiện thể chế, hạ tầng, số hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng...

BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến...

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP địa bàn phường Giếng Đáy (từ ngày 13/12/2023 đến ngày 10/01/2024)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 877