Công bố, công khai: đồ án tổng mặt bằng điều chỉnh cục bộ tỷ lệ 1/500 mặt bằng tuyến và Thông báo điều chỉnh thông báo thu hồi đất đối với dự án Tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Ủy ban nhân dân phường Giếng Đáy chủ trì phối hợp cùng các phòng, ban chức năng của Tỉnh, Thành phố, HĐND, UB MTTQ phường, các đoàn thể chính trị xã hội phường, ban lãnh đạo các khu phố, tổ dân và các tổ chức, đơn vị, hộ dân liên quan tổ chức hội nghị:

- Công bố, công khai đồ án Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Tổng mặt bằng Tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (tại vị trí tuyến nhánh N3 khu vực nút giao với đường dẫn cầu Cửa Lục 1) thuộc phường Giếng Đáy và Hà Khẩu, thành phố Hạ Long được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt tại Quyết định số 3431/QĐ-UBND ngày 17/11/2023.

- Công bố, công khai Thông báo số 48/TB-UBND ngày 16/01/2024 của UBND thành phố Hạ Long về việc thông báo điều chỉnh thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Tuyến đường nối khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn tại phường Bãi Cháy, Giếng Đáy, Hà Khẩu, Việt Hưng, thành phố Hạ Long;

- Phổ biến chính sách thu hồi đất, các Nghị định, Văn bản pháp luật quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Vận động các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án bàn giao mặt bằng sớm.