Kết quả công tác trật tự đô thị, quản lý đất đai, hoạt động xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, GPMB trên địa bàn phường Quý II năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2023

Kết quả công tác trật tự đô thị, quản lý đất đai, hoạt động xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, GPMB trên địa bàn phường Quý II năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2023

Chi tiết báo cáo tại đây.pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 523