Báo cáo Kinh tế xã hội

BÁO CÁO Phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành tháng 02; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 202

Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024

Tình hình phát triển kinh tế- xã hội, tháng 8 nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 536