UBND phường Giếng Đáy, Công an phường Giếng Đáy, Đội trật tự đô thị đã đến vận động các hộ dân, di chuyển tài sản, hàng hoá, mái tôn để hoàn trả lại mặt bằng cho UBND phường quản lý.

UBND phường Giếng Đáy, tổ chức giải quyết đơn, vận động một số hộ kinh doanh, bán hàng tại vị trí thửa đất ký hiệu II.538 tờ BĐĐC số 42 thuộc tổ 1, khu 1, tự nguyện di chuyển hàng hoá, tháo dỡ mái tôn trả lại hiện trạng đất ban đầu cho UBND phường quản lý

Ngày 05/01/2024, UBND phường Giếng Đáy, Công an phường Giếng Đáy, Công an phường Giếng Đáy, Đội trật tự đô thị đã đến vận động các hộ dân, di chuyển tài sản, hàng hoá, mái tôn để hoàn trả lại mặt bằng cho UBND phường quản lý. Tất cả hộ dân, và nhân dân sống xung quanh khu vực rất đồng tình Ủng hộ việc giải quyết của UBND phường, đồng thời mong UBND phường báo cáo Thành phố cho xây dựng khu tập thể dục công cộng cho nhân dân sinh sống trên đại bàn phường.

Những hình ảnh hoạt động

 

                                                          Phường Giếng Đáy

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 515