Tổ chức các hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo từng chuyên đề

Chiều 17/4, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến trong hoàn thiện Đề án phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thống nhất nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo các chuyên đề, lĩnh vực.

 

 

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở, ngành và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về Đề án phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, đơn vị được giao lập dự thảo Đề án tiếp thu ý kiến tham gia tại cuộc họp. Trong đó, nội hàm của đề án phải đề ra các giải pháp giải quyết đầy đủ 3 thành tố mà tên Đề án đã đề cập. Nguyên tắc phải có các đánh giá bằng các con số thống kê cụ thể để rà soát thực hiện được mục tiêu tháo gỡ 80% các khó khăn trong thẩm quyền ngay trong quý có phát sinh vướng mắc. Đối với các vướng mắc vượt thẩm quyền phải tổ chức lắng nghe, để báo cấp có thẩm quyền. Hiệp hội Doanh nghiệp tuyên truyền với hội viên về Đề án và rà soát khó khăn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ.

 

 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tham gia ý kiến tại cuộc họp.

Với nội dung nhiệm vụ Đề án, cùng với việc tổ chức 2 hội nghị thường lệ một năm phải đặt ra các hội nghị tháo gỡ khó khăn, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp theo từng chuyên đề. Trước mắt, năm 2024 thống nhất tổ chức các hội nghị: Rà soát các văn bản liên quan để nghiên cứu điều chỉnh phù hợp; tháo gỡ khó khăn đối với các nhà đầu tư hạ tầng, nhà đầu tư thứ cấp khu công nghiệp; các đơn vị đầu tư cụm công nghiệp; các doanh nghiệp hạ tầng đô thị, bất động sản và nhà ở xã hội; tháo gỡ khóa khăn đối với các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng…

Nguồn Báo Quảng Ninh

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 531