Tiếp tục cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính

Sáng 17/4, Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023), Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index 2023).

Cán bộ các sở, ban, ngành thường trực tại Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh, giải quyết TTHC trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Kết quả công bố tại Hội nghị cho thấy, Quảng Ninh đứng đầu về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023, với giá trị 90,61%, và cũng là địa phương đứng đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính 2023, với chỉ số tổng hợp đạt 92,18%. Như vậy, đến nay Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cả nước; 6 năm liên tiếp (2017-2022) giữ vị trí Quán quân Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 5 năm dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

 

Quảng Ninh có năm thứ 6 dẫn đầu Chỉ số PAR Index.

Kết quả xếp hạng các chỉ số cải cách hành chính đã mang đến một bức tranh khá toàn diện về chất lượng cung ứng dịch vụ công và là hiện thực sinh động cho khát vọng phát triển không ngừng của Quảng Ninh. Tỉnh không chỉ dồn lực cho một chỉ số nhất định mà quyết liệt thực hiện các giải pháp hiệu quả về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh… với mục tiêu tiếp tục giữ vững thứ hạng dẫn đầu các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS và PAR Index của tỉnh.

Đến nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh là 1.775 TTHC (trong đó: Cấp tỉnh 1.369 TTHC, cấp huyện 284 TTHC, cấp xã 122 TTHC). Tổng số TTHC được giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 1.251 TTHC; trong đó có 265 TTHC (đạt 21,2%) thực hiện quy trình giải quyết theo nguyên tắc “5 tại chỗ”. Đồng thời, tỉnh có 1.245 TTHC đủ điều kiện (tương ứng 343 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần và 902 TTHC cung cấp dịch vụ công toàn trình) được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và đã được thiết lập, niêm yết, công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc toàn trình cả 3 cấp tỉnh Quảng Ninh đạt trên 98%, trong đó: Cấp xã đạt trên 98,23%, cấp huyện đạt trên 99,81%, cấp tỉnh đạt trên 98,6%. Trên 90% tổng số hồ sơ giải quyết TTHC được số hóa theo quy trình 5 bước, số hóa từ khâu tiếp nhận đến khâu trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp.

Chỉ số cải cách hành chính là công cụ quản lý hiệu quả đã được Bộ Nội vụ ban hành và triển khai áp dụng từ năm 2012 đến nay là năm thứ 12. Thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính hằng năm tại địa phương. 

Nguồn Báo Quảng Ninh

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 530