Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Lao động, Bảo hiểm xã hội

UBND phường Giếng Đáy tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN

Theo số liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân cuối năm 2022 của các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố, tổng số lao động theo quyết toán thuế khoảng 120.000 người; Tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện ước đến 30/6/2023 khoảng 91.000 người; Số người chưa tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện khoảng 29.000 người.

Bên cạnh đó, theo phản ánh, thông tin của cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh, tính đến hết tháng 3/2023, trên địa bàn Thành phố còn 480 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN) từ 03 tháng trở lên, với tổng số tiền nợ (bao gồm cả lãi chậm đóng) trên 76,9 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 4.388 người lao động.

Nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Lao động, Bảo hiểm xã hội; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN; Nâng cao diện bao phủ số người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh; Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; Phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn toàn Thành phố.

Uỷ ban nhân dân phường Giếng Đáy đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động trên địa bàn phường:

1. Rà soát lại toàn bộ Hợp đồng lao động (HĐLĐ) đã kí kết với người lao động để thực hiện trách nhiệm tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN bắt buộc cho đầy đủ người lao động thuộc diện phải tham gia bắt buộc theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành;

2. Chủ động, thường xuyên liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh để rà soát, đối chiếu, thống nhất số tiền định kỳ phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN bắt buộc cho người lao động để thực hiện đóng đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định; không để xảy ra tình trạng trốn đóng, chậm đóng, đóng không đúng mức, đóng không đầy đủ số người thuộc diện bắt buộc phải tham gia;

3. Đối với những người lao động không thuộc đối tượng tham gia các chế độ BHXH bắt buộc, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người lao động tham gia chế độ BHXH tự nguyện nhằm đảm bảo quyền lợi bền vững, lâu dài của người lao động, đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố nói chung và phường Giếng Đáy nói riêng.

 

                                                                                                                         Phường Giếng Đáy

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 536