Thủ tục đăng ký khai sinh- khai tử

Thực hiện Văn bản số 1620/STP-HCTP ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh về việc Thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công liên thông; nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh ( Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh) tại mục 4.1 và mục 4.2 của Văn bản số 216/TCTDDA06 ngày 23/11/2023 Về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; trong đó, theo Đề án 06, việc triển khai 02 nhóm dịch vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí” là 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử là các thủ tục đầu tiên phải thực hiện khi triển khai quy trình liên thông đối với 02 nhóm thủ tục hành chính nêu trên; do đó phường Giếng Đáy đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm dịch vụ công lên thông nêu trên.

Nhằm đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công liên thông mỗi lĩnh vực đạt tối thiểu từ 80% trở lên, UBND Phường đã họp giao nhiệm vụ, tất cả công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phường phải trực tiếp tuyên truyền cho nhân dân khi giao dịch hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường.

Thông qua chỉ dẫn của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, người dân đã tự thao tác nộp hồ sơ một cách nhanh chóng. Phường Giếng Đáy với hơn 5.000 hộ dân, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đã tạo thuận lợi cho người dân thực hiện từ xa tiện lợi và dễ dàng. Đây không chỉ là sự thành công trong công tác hỗ trợ người dân đồng thời thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và đồng bộ.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 531