Sơ kết hoạt động Ban Tuyên giáo Đảng ủy Phường Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022

Ngày 14/4, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường Giếng Đáy tổ chức buổi họp triển khai sơ kết hoạt động Ban Tuyên giáo Đảng ủy Phường Quý I và bàn triển khai một số hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022.

Quang cảnh hội nghị

Sau khi đánh giá tình hình, tại buổi họp đã thông báo báo cáo số 43-BC/BCĐ35 ngày 05/4/2022 cảu Ban chỉ đạo 35 Thành phố về sơ kết quý I/2022 về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trang phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố Hạ Long. Quán triệt Thông báo số 44-Tb/BCĐ ngày 05/4/2022 của Ban chỉ đạo 35 thành phố về ý kiến kết luận của Phó trưởng ban chỉ đạo 35 Thành phố tại hội nghị sơ kết quý I/2022 về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trang phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố Hạ Long. Quán triệt Kế hoạch số 61 ngày 16/3/2022 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW, Quy định 57-QĐ/TW, Kết luận số 28-KL/TW của Trung ương. Quán triệt Kế hoạch số 66 ngày 07/4/2022 của Đảng ủy Phường về  thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Thông báo công văn số 999 ngày 14/4/2022 của Thành ủy về thống nhất về tên gọi, tô chức, hộ máy và chức năng, nhiệm vụ của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các phường, xã trên địa bàn thành phố. Thông báo số 02-QC/VPTU ngày 06/4/2022 của Văn phòng Thành ủy về Quy chế làm việc của Văn phòng Thành ủy để liên hệ công tác.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 168