Quy hoạch - Động lực phát triển nhanh, bền vững

Quảng Ninh luôn xác định quy hoạch phải đi trước, làm nền tảng vững chắc để định hướng phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, tạo động lực tiến xa, vững chắc trên con đường hội nhập và phát triển.

Nhận diện rõ xu thế phát triển của đất nước và trên thế giới, từ năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã dành nguồn lực triển khai đầu tư lập các quy hoạch chiến lược, với sự tham gia của các đơn vị tư vấn hàng đầu của nước ngoài, như: Tập đoàn McKinsey, BCG (Mỹ); Nikken Sekkei, Nippon Koie (Nhật Bản).

Với vai trò là cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía Bắc, tỉnh đã ra “đề bài” cho các đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập các quy hoạch thật sự phát huy vị trí chiến lược, trở thành điểm trung chuyển chiến lược giữa Trung Quốc, ASEAN và Việt Nam; giữa các nước trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á, nhất là điểm trung chuyển chiến lược trong hợp tác hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc, hợp tác liên vùng vịnh Bắc Bộ.

Đặc biệt, các quy hoạch phải tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh mang lại nhờ hệ thống kết cấu hạ tầng động lực về kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng tự chủ, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố đổi mới, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể.

Với “đề bài” được giao, các đơn vị tư vấn đã hoàn thành cho Quảng Ninh 7 quy hoạch chiến lược, được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng của trung ương, địa phương. 7 quy hoạch chiến lược, gồm: Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Ninh; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050.

Từ những quy hoạch chiến lược đã tạo lập, tỉnh đã kiên trì thực hiện mô hình tổ chức không gian phát triển “Một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực”, kiến tạo các hành lang giao thông gắn với các hành lang kinh tế, hành lang đô thị, hướng tới xây dựng thành phố trực thuộc trung ương và thúc đẩy liên kết nội vùng, liên kết vùng, phân công và hợp tác lãnh thổ, bảo đảm các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh từng địa phương của tỉnh, trong tam giác động lực phía Bắc, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng.

Thực hiện các quy hoạch, từ một địa phương có hạ tầng kinh tế thấp kém so với một số tỉnh, thành trong nước, nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nguồn tài nguyên than và đất…, đến nay, Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh kiểu mẫu trong cả nước, có tốc độ đô thị hóa cao với tỷ lệ 67% (đứng sau các thành phố trực thuộc trung ương), tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2016-2020) đạt 10,7%, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Trước định hướng phát triển mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn hơn, Quảng Ninh tiếp tục lập quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đã được Hội đồng thẩm định trung ương nhất trí, đã thông qua tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV.

Quy hoạch tiếp tục bám sát những định hướng phát triển của trung ương dành cho Quảng Ninh, trong đó xác định đến năm 2030 Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao.

Với những định hướng được tạo lập rõ ràng, cụ thể từ nhiều quy hoạch khác nhau, Quảng Ninh đã và đang khẳng định là địa phương có tầm ảnh hưởng, sức hấp dẫn lớn đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nguồn động lực mới để Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ cả trong trước mắt và lâu dài.

Nguồn cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 575