Phường Giếng Đáy: tổ chức Hội nghị phát động và ký cam kết thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu đối với công dân, gia đình, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường

Sáng ngày 19/3/2024, UBND phường Giếng Đáy tổ chức Hội nghị phát động và ký cam kết thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu đối với công dân, gia đình khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Trường , Phó chủ tịch UBND phường triển khai  Kế hoạch số 03 /KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND phường việc triển khai thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu đối với công dân, gia đình, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phường trên địa bàn phường và phát động và ký cam kết thực hiện tiêu chí kiểu mẫu đối với công dân, gia đình, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bànTrong đó, bản ký cam kết đã thể hiện rõ 5 tiêu chí kiểu mẫu với nội dung: “Công dân kiểu mẫu”; “Gia đình kiểu mẫu”; “Khu phố kiểu mẫu”; “Cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”; “Doanh nghiệp kiểu mẫu”.

Việc thực hiện triển khai phát động và ký cam kết thi đua thực hiện tiêu chí kiểu mẫu đối với công dân, gia đình, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn  đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện, đưa vào cuộc sống những tiêu chuẩn về giá trị đạo đức, văn hóa, con người Hạ Long, xây dựng hình ảnh Hạ Long văn minh, thân thiện.

                                                                                                                             Phường Giếng Đáy

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 499