PHƯỜNG GIẾNG ĐÁY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ MỞ RỘNG THÁNG 5/2022

Ngày 01/6/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giếng Đáy tổ chức hội nghị mở rộng. Đồng chí Nguyễn Như Trang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể phường; các đồng chí phụ trách các ngành của phường, Trạm trưởng Trạm y tế phường; Các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc.

 

Đồng chí Nguyễn Như Trang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND phường điều hành Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm tháng 6năm 2022; Đánh giá kết quả công tác giải quyết đơn thư từ 26/4/2022 đến 25/5/2022. Cùng với đó, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản: Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Thông báo 283/TB-UBND ngày 20/5/2022 của UBND thành phố Hạ Long về nội dung đối thoại giải quyết đơn thư của một số hộ dân cư trú tại tổ 7 khu 3B phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long; Thông báo 284/TB-UBND ngày 20/5/2022 của UBND thành phố Hạ Long về nội dung đối thoại giải quyết đơn thư của một số hộ dân cư trú tại tổ 15 khu 3A phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Hội nghị cũng chỉ đạo các chi bộ về triển khai sinh hoạt chuyên đề tháng 6 về: Bầu trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025; Về tư tưởng Hồ Chí mình về công tác dân vận. Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Báo cáo công tác cán bộ: về kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường và Phó Chủ tịch UBMTTQ phường.

Các đại biểu phát biểu, tham gia ý kiến thảo luận tại Hội nghị

Thùy Lam

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 177