Phường Giếng Đáy phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025- 2030

Sáng ngày 01/4/2024 , Đảng uỷ - HĐND –UBND – Uỷ ban MTTQ phường Giếng Đáy phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Với tinh thần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Giếng Đáy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025,  phường Giếng Đáy quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua đặc biệt với 6 nội dung, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; củng cố và phát huy truyền thống, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và cộng đồng xã hội, khơi dậy tinh thần mạnh mẽ, ý chí tự lực, tự cường, tin, khát vọng cống hiến, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân tích cực tích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ hàng năm; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững; thực hiên tốt mục tiêu của thành phố “3 không”; nâng cao hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công; thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hoá, phát triển con người giàu bản sắc Quảng Ninh; tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa, quản lý đối tượng, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quyết liệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20 – CT/TU ngày 16/52023 của Ban thường vụ Thành uỷ, xây dựng phường văn minh, sạch đẹp; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Tại buổi lễ phát động, đại diện các đơn vị đã ký giao ước thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Quang cảnh buổi lễ phát động

                                                                          Phường Giếng Đáy

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 168