Lấy ý kiến về đồ án Điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư khu công nghiệp Cái Lân tại phường Giếng Đáy

Lấy ý kiến đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư khu công nghiệp Cái Lân tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long tại Văn bản số 8147/UBND-QLĐT ngày 11/10/2023 “V/v tổ chức lấy ý kiến Điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư khu công nghiệp Cái Lân tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long”,

Để đảm bảo quy định hiện hành, ngày 26/10/2023, Ủy ban nhân dân phường Giếng Đáy chủ trì phối hợp cùng các phòng, ban chức năng của thành phố Hạ Long, Đảng uỷ, HĐND, Uỷ ban MTTQ phường, các đoàn thể chính trị xã hội phường Giếng Đáy, Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh, Công ty cổ phần định giá và đầu tư xây dựng Quảng Ninh, đại diện khu phố, tổ dân và các đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ dân liên quan tổ chức hội nghị: Lấy ý kiến đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án Điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư khu công nghiệp Cái Lân tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long.

Ủy ban nhân dân phường Giếng Đáy đã tổ chức công khai, đúng quy định về việc lấy ý kiến đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về đồ án và niêm yết công khai đồ án Điều chỉnh (lần 2) Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư khu công nghiệp Cái Lân tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long tại trụ sở UBND phường và nhà Văn hóa khu 1, phường Giếng Đáy kể từ ngày 26/10/2023.

UBND phường Giếng Đáy ghi nhận toàn bộ ý kiến của các hộ dân và các đơn vị tham gia tại hội nghị lấy ý kiến, tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hạ Long xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 538