Lấy ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2040 trên địa bàn thành phố Hạ Long

Thực hiện Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, UBND thành phố Hạ Long đã ban hành kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 5/5/2023 “Thực hiện kế hoạch xây dựng phát triển đô thị, nông thôn theo Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” để tổ chức triển khai thực hiện lập các đồ án Quy hoạch phân khu (đối với vùng đô thị) và Quy hoạch chung xây dựng xã (đối với vùng nông thôn) để cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung.

Đồng thời có văn bản số 2451/UBN ngày 11/4/2023 báo cáo đề xuất việc triển khai các đồ án Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn.

Ngày 11/5/2023, Sở Xây dựng có Văn bản số 1622.SXD-QH tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đề xuất “… chỉ triển khai lập Quy hoạch phân khu đối với khu vực thuộc vùng phát triển đô thị theo định hướng Quy hoạch chung, lập đề án thành lập phường (Thống Nhất, Lê Lợi). Các xã còn lại sẽ triển khai lập Quy hoạch chung xây dựng xã theo quy định…”. Đến nay, Quy hoạch chung xây dựng các xã được lập cơ bản hoàn thiện.

Để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện các đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã, đảm bảo tiến độ, UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến Quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2040 trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Danh sách cụ thể như sau:

1. Hồ sơ lấy ý kiến quy hoạch chung xây dựng xã Vũ Oai đến năm 2024

2.Hồ sơ lấy ý kiến quy hoạch chung xây dựng xã Đồng Sơn đến năm 2024

3. Hồ sơ lấy ý kiến quy hoạch chung xây dựng xã Kỳ Thượng đến năm 2024

Nguồn: halongcity.gov.vn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 544