Họp để thống nhất việc khắc phục sự cố sạt lở đối với 15 hộ dân tại tổ 6, khu 3B, phường Giếng Đáy

Ngày 04/3/2024, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường chủ động phối hợp với các phòng, ban chức năng Thành phố cùng Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh và các hộ dân tổ chức cuộc họp để thống nhất việc khắc phục sự cố sạt lở đối với 15 hộ dân tại tổ 6, khu 3B, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long

Tại hội nghị một số hộ dân thống nhất với mức bồi thường, hỗ trợ do Công ty CP Gốm xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh đưa ra. Đối với các hộ dân chưa đồng ý với mức bồi thường, hỗ trợ, Công ty tiếp tục báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét giải quyết.