Hội đồng nhân dân phường Giếng Đáy khoá X - Nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề)

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2023; Nghị quyết số 129/NQ-HĐND ngày 23/9/2023 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Thành phố năm 2023; Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND Thành phố Hạ Long về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2023.

 

Xét đề nghị của UBND phường Giếng Đáy về việc điều chỉnh bổ sung và bổ sung dự toán chi ngân sách phường năm 2023.

Chiều ngày 30/10/2023 HĐND phường Giếng Đáy khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám - Kỳ họp chuyên đề. Chủ trì kỳ họp có bà Nguyễn Như Trang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và bà Nguyễn Thùy Lam - Phó Bí thư Đảng ủy, phó Chủ tịch HĐND phường. Tham gia kỳ họp có các ông, bà Đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh nghi thức chào cờ, cử quốc ca

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Kỳ họp nghe Tờ trình của lãnh đạo UBND về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ sung và bổ sung dự toán chi ngân sách phường Giếng Đáy năm 2023; Nghe Ban Kinh tế - Xã hội phường báo cáo kết quả thẩm tra; Sau đó các đại biểu tham gia thảo luận, cho ý kiến.

Ông Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đọc Tờ trình

Đại diện đoàn Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh bổ sung và bổ sung dự toán chi ngân sách Phường Giếng Đáy năm 2023; Chủ tọa kỳ họp điều hành biết quyết với kết quả 18/18 đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 nhất trí thông qua Nghị quyết.

Bà Nguyễn Như Trang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường điều hành thông qua Nghị quyết

                                                                                         Thùy Lam

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 529