Giếng Đáy tuyên truyền, trang trí khánh tiết và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện theo hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 07/4/2022 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Phường Giếng Đáy đã tập trung triển khai công tác trang trí khánh tiết khu vực bên trong và bên ngoài khu vực bầu cử.

 

 

Niêm yết danh sách cử tri

 Làm bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử, nội quy, thể lệ bầu cử, trang trí hòm phiếu,vách ngăn nơi gạch phiếu; Triển khai treo cờ Tổ quốc trên hệ thống gá vít treo cờ trên các tuyến đường trung tâm trên địa bàn, treo băng zôn, khẩu hiệu và trang trí khánh tiết tại trụ sở cơ quan.

Công tác trang trí khánh tiết bên trong và ngoài nhà văn hóa

Tại các khu phố, tổ dân đã tổ chức treo cờ Tổ quốc tại các tuyến đường trung tâm, trang trí cờ chuối, cờ hồng dọc tuyến đường vào nhà văn hóa, treo cờ dây mầu trong khuôn viên nhà văn hóa tạo không khí và các hiệu ứng cổ động cao xong trong ngày 25/5/2022. Cùng với đó phát động tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường toàn khu phố, trong đó tập trung khu vực xung quanh nhà Văn hóa khu phố vào sáng thứ 7 ngày 04/6/2022.

Thùy Lam

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 173