Đảng ủy phường Giếng Đáy tổ chức sinh hoạt Đảng 6 tháng đầu năm đối với đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW

Ngày 29/6, Đảng ủy phường Giếng Đáy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt Đảng 6 tháng đầu năm đối với đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW.

Đảng bộ phường Giếng Đáy hiện có 12 chi bộ trực thuộc (trong đó có 08 chi bộ khu dân cư, 01 chi bộ công an và 03 chi bộ trường học). Đến thời điểm này, toàn Đảng bộ có 855 đảng viên và có 756 đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW. Để đảm bảo các nội dung sinh hoạt 06 tháng đầu năm 2022 theo quy định, Đảng ủy phường đã định hướng nội dung cụ thể cho các chi bộ khu dân cư, biên soạn tài liệu phục vụ sinh hoạt đồng thời giao các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách các chi bộ trực tiếp dự, chỉ đạo.

Ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Đảng ủy phường, 04/04 chi bộ nơi đảng viên đang công tác (Chi bộ công an, Chi bộ khối trường học) đều tiếp tục triển khai thực hiện nắm bắt và kịp thời báo cáo Thường trực Đảng ủy Phường những đảng viên đã được giới thiệu về nơi cư trú có sự thay đổi về chỗ ở. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú. Chỉ đạo đảng viên trong chi bộ nghiêm túc, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên 213 tại nơi cư trú.

Từ ngày 15-24/7/2022 cả 08/08 Chi bộ khu phố trên địa bàn phường đã đồng loạt tổ chức xong đợt sinh hoạt thường kỳ 06 tháng đầu năm đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW.

 Sinh hoạt đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 tại Chi bộ Khu phố 1

Sinh hoạt đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 tại Chi bộ Khu phố 3A

 Sinh hoạt đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 tại Chi bộ Khu phố 4

Sinh hoạt đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 tại Chi bộ Khu phố 5

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí Bí thư chi bộ khu phố báo cáo kết quả lãnh đạo của chi bộ trên các mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tổ dân, khu phố 06 tháng đầu năm 2022; thông báo kết quả cuộc bầu cử Trưởng khu phố và Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; thông tin một số văn bản các cấp ban hành và nắm bắt tình hình dư luận Đảng viên trong và ngoài cuộc sinh hoạt;

Dự, chỉ đạo và phát biểu tại buổi sinh hoạt đối với đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ chỉ đạo chi bộ cần thường xuyên cập nhật danh sách đảng viên đang công tác được giới thiệu về sinh hoạt tại chi bộ khu phố mình và thông báo cho từng đảng viên biết để liên hệ trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên nơi cư trú đồng thời tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ; thông báo tình hình xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, ổn định an ninh chính trị của Phường 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thông tin kết quả cuộc bầu cử của 8 Trưởng khu phố và Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 của 12 chi bộ. Ngoài ra các đc Ủy viên BCH Đảng bộ còn quán triệt thêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tất cả các đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW  đều giữ mối liên hệ nơi cư trú, thực hiện tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực trong xây dựng địa phương và giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, Nhân dân trong khu dân cư; luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương làm gương cho quần chúng nhân dân; quan tâm giới thiệu quần chúng ưu tú trong khu phố để chi bộ xem xét bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp phát triển đảng viên mới.

                                                                     Thùy Lam

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 516