Đảng ủy phường Giếng Đáy tổ chức kỳ họp mở rộng tháng 11 năm 2023 HN

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy phường và Chương trình công tác năm 2023, ngày 30/11/2023 Ban Thường vụ Đảng ủy phường Giếng Đáy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng kỳ tháng 9 năm 2023.

Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Trang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thùy Lam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường.

Tham dự Hội nghị có Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XII; Các đồng chí trưởng, phó MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường; Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường; Phó Chủ tịch Hội chất độc da cam/Dioxin phường đồng chí bí thư các chi bộ trực thuộc, khu trưởng, trưởng ban CTMT các khu phố; Các đồng chí công chức phụ trách bộ phận: Địa chính; Văn hóa - Xã hội, Lao động - Thương binh và Xã hội; công chức Tài chính - Kế toán thu, Văn phòng - Thống kê, Đội trưởng Đội trật tự phường.

Đồng chí Nguyễn Như Trang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND phường triển khai các nội dung Hội nghị

Hội nghị gồm các các nội dung: 

(1)- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023.

(2)- Thông qua Nghị quyết của Đảng ủy phường về phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

(3)- Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Giếng Đáy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 4).

(4)- Quán triệt triển khai thực hiện Kế hoạch 283-KH/TU ngày 25/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

(5)- Sửa đổi, bổ sung Quy chế thăm hỏi ốm đau, tổ chức lễ tang và lễ viếng người từ trần.

(6)- Cho ý kiến vào nội dung, chương trình kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) Hội đồng nhân dân phường khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

(7)- Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng.

(8) - Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các văn bản: (i1)- Kế hoạch số 279-KH/TU ngày 14/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; (i2)- Công văn số 2136-CV/TU, ngày 07/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ“về việc lãnh đạo, chỉ đạo, đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trên địa thành phố”; (i3)- Công văn số 2139-CV/TU, ngày 07/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ“về việc thực hiện Quy định số 125-QĐ/TW ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư”; (i4)- Công văn số 2167-CV/TU, ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1059-TB/TU ngày 31/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công; (i5)- Công văn số 2163-CV/TU, ngày 17/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách báo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; (i6)- Công văn số 2146-CV/TU, ngày 19/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; (i7)- Thông báo số 1057-TB/TU, ngày 12/10/2023 của Thường trực Thành ủy về Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị ngày 09 và 10/10/2023; (i8)- Công văn số 2153-CV/TU ngày 14/11/2023 của Ban thường vụ Thành ủy Hạ Long; (i9)- Báo cáo số 736-BC/TU ngày 22/11/2023 của Thành ủy Hạ Long.

(Quang cảnh hội  nghị)

(Đại biểu dự Hội nghị tham gia ý kiến)

                                                                                           Thùy Lam

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 533