Đảng ủy phường Giếng Đáy tổ chức Hội Nghị BCH Đảng bộ phường mở rộng tháng 3 năm 2024

Vào hồi 08h00 ngày 01/4/2024, tại Hội trường trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Giếng Đáy diễn ra Hội nghị BCH Đảng bộ phường mở rộng tháng 3 năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Như Trang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thùy Lam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường; Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng ban CTMT các khu phố; các đồng chí công chức phụ trách bộ phận: Địa chính - xây dựng, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Thương binh và xã hội, Tài chính - Kế toán, Đội trưởng đội TTĐT phường.

Đc Nguyễn Như Trang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường gợi ý các đại biểu thảo luận

Hội nghị gồm các nội dung:

(1). Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2024. Đánh giá kết quả giải quyết đơn thư tháng .

(2). Điều chỉnh, bổ sung Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Giếng Đáy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (lần 5) và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 (lần 1).

(3). Thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031).

(4) Nghe và cho ý kiến việc lựa chọn đăng ký các tuyến phố kiểu mẫu do Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm.

(5). Lắng nghe các ý kiến chất vấn trong đảng, xong tại hội nghị không có ý kiến nào.

 (6). Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản: (i1) Kế hoạch số 181-KH/ĐU ngày 08/3/2024 của Đảng ủy phường về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tung, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới; (i2) Kế hoạch số 182-KH/ĐU ngày 08/3/2024 của Đảng ủy phường về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 15/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tình hình mới; (i3) Kế hoạch số 183-KH/ĐU ngày 08/3/2024 của Đảng ủy phường về quán triệt, triển khai thực hiện khắc phục các hạn chế khuyết điểm được chỉ ra tại Thông báo số 1150-TB/TU, ngày 07/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long; (i4) Kế hoạch số 184-KH/ĐU ngày 08/3/2024 của Đảng ủy phường về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 17/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác văn thư, lưu trữ đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mới; (i5) Công văn số 412-CV/ĐU ngày 22/3/2024 của Đảng ủy phường về triển khai thực hiện Thông báo số 1180-TB/TU ngày 13/3/2024 của Thường trực Tỉnh ủy; (i6) Công văn số 413-CV/ĐU ngày 26/3/2024 của Đảng ủy phường về triển khai thực hiện Thông báo số 1187-TB/TU ngày 25/3/2024 của Thường trực Thành ủy; (i7) Công văn số 414-CV/ĐU ngày 26/3/2024 của Đảng ủy phường Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU ngày 12/3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

(7). Sinh hoạt chính trị tư tưởng: (i1)- Về về bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàumạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” theo Hướng dẫn 1247-HD/BTGTU ngày 19/3/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy; (i2)- Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sở Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) theo Hướng dẫn 1253-HD/BTGTU ngày 26/3/2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

(8). Hội nghị phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

(Quang cảnh Hội Nghị)

Ủy ban MTTQ và các tổ chức - chính trị phường ký cam kết

thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

                                                                                                                  Phường Giếng Đáy

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 507