Đảng ủy phường Giếng Đáy tổ chức Hội Nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Mở rộng tháng 01 năm 2024

Vào hồi 08h00 ngày 23/01/2024, tại Hội trường trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Giếng Đáy diễn ra Hội nghị BCH Đảng bộ phường mở rộng tháng 01 năm 2024

Đảng ủy-HĐND-UBND phường Giếng Đáy diễn ra Hội nghị BCH Đảng bộ phường mở rộng tháng 01 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Như Trang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Thùy Lam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND phường; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Các đồng chí Chủ tịch, phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội phường; Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc, trưởng ban CTMT các khu phố; các đồng chí công chức phụ trách bộ phận: Địa chính - xây dựng, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Thương binh và xã hội, Tài chính - Kế toán, Đội trưởng đội TTĐT phường.

Đc Nguyễn Thùy Lam - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường

 thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2024

Hội nghị diễn ra trong khoảng thời gian ½ ngày với các nội dung:

(1).Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm 2024. Đánh giá kết quả giải quyết đơn thư tháng.

(2). Nghe Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và các hoạt động chăm lo Tết cho đối tượng chính sách - xã hội. 

(3). Nghe công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ và chỉ đạo tổ chức giao nhận tân binh năm 2024.

(4). Triển khai Kế hoạch phát triển Đảng viên năm 2024.

(5). Nghe kết quả rà soát các trường hợp đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhưng chưa được xử lý kỷ luật theo quy định.

(6). Công khai quỹ đảng năm 2023.

(7). Xét kết nạp đảng cho 0 quần chúng ưu tú (thuộc chi bộ trường THCS Lý Tự Trọng).

 (8). Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản: (i1)- Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triên nhanh, bền vững; (i2)- Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; (i3)- Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (i4)- Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (i5)- Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; (i6)- Chỉ thị số 23–CT/TU ngày 13/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; (i7)- Công văn số 2273 - CV/TU ngày 26/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long về việc triển khai Phong trào "Tết Nhân ái"; (i8)- Thông báo số 1114-TB/TU, ngày 27/12/2023 của Thường trực Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; (i9)- Công văn số 847-CV/UBKTTU ngày 08/01/2024 của Ủy ban kiểm tra Thành ủy về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy; (i10)- Thông báo số 76-TB/VPTW, ngày 09/11/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội năm 2023; (i11)- Thông báo số 1115-TB/TU ngày 27/12/2023 của Thường trực thành ủy Hạ Long.

Đc Phạm Xuân Trường - Phó chủ tịch UBND phường triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và các hoạt động chăm lo Tết cho đối tượng chính sách - xã hội

Đc Đoàn Văn Lợi - Bí thư chi bộ, trưởng Công an phường báo cáo kết quả Công tác đảm bảo an ninh trật tự tháng 01, triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự dịp tết Nguyên Đán 2024

Đc Mai Thị Mận - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường TH Lý Thường Kiệt

Phát biểu ý kiến về công tác quản lý trường, lớp, giáo viên, học sinh của chi bộ, nhà trường   

                                                                             Thùy Lam

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 536