ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2024-2029

Dự chỉ đạo Đại hội có Đ/c Đỗ Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQ Tp Hạ Long và Đ/c Nguyễn Như Trang - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Giếng Đáy.

✔Đại hội đã bầu 32 ông/bà vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Giếng Đáy khoá 13, nhiệm kỳ 2024-2029.

✔Tại phiên họp Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giếng Đáy khoá 13, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử ra các chức danh trong Ban thường trực Uỷ ban MTTQ  Việt Nam phường Giếng Đáy khoá 13 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Thuỷ: tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ  Việt Nam phường Giếng Đáy khoá 13.

- Bà Ngô Thị Phương Yến: tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ  Việt Nam phường Giếng Đáy khoá 13.

- Ông Phạm Hữu Duy: giữ chức vụ Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ  Việt Nam phường Giếng Đáy khoá 13.

Những hình ảnh hoạt động

                                                                    Phường Giếng Đáy

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 543