CÁN BỘ PHƯỜNG GIẾNG ĐÁY THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN

Bắt đầu triển khai từ năm 2021 và chính thức đồng bộ triển khai vào năm 2022, công tác làm thủ tục cấp độ 3 trong việc chứng thực cấp độ 4 về khai sinh tại phường Giếng Đáy luôn được diễn ra rất thuận lợi. Đặc biệt hiện nay, công tác này đã được thực hiện online rất hiệu quả.

Thực hiện công tác nộp hồ sơ online tại phường Giếng Đáy

Dưới sự hướng dẫn tận tình và cẩn thận của các cán bộ nhân viên tại UBND phường Giếng Đáy, các thủ tục online của người dân trở nên dễ dàng hơn. Người dân vô cùng hài lòng với việc nộp hồ sơ về cổng thông tin điện tử, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND phường Giếng Đáy.