Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tổ 5 khu 1 phường Giếng Đáy

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hạ Long; Chỉ thị 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long; Văn bản số 323-CV/ĐU ngày 19/5/2023 của Đảng ủy phường; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND phường Giếng Đáy.

 Ban lãnh đạo khu phố 1 đã vận động hộ bà Hoàng Thị Mai trú tại tổ 5 khu 1 hiến đất làm đường (110m2), nhân dân khu phố 1 tích cực đóng góp xã hội hóa 100% kinh phí, chủ động di dời cây hoa màu để xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến đường, nạo vét tuyến cống thoát nước từ tổ 5 khu 1 đến đường nối khu công nghiệp Cái Lân đi khu công nghiệp Việt Hưng, với chiều rộng mặt cắt ngang rộng 6,5m.

(Những hình ảnh hoạt động)

                                                   Phường Giếng Đáy

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 532