Cải cách hành chính

Bộ Nội vụ vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030” với mục...

Bắt đầu triển khai từ năm 2021 và chính thức đồng bộ triển khai vào năm 2022, công tác làm thủ tục cấp độ 3 trong việc chứng thực cấp độ 4 về khai...

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hạ Long, để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chính quyền số, bên cạnh việc tuyên truyền nhân dân thực hiện...

Xác định đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 533