Cải cách hành chính

Kế hoạch nhằm tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; trong đó, tập trung cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, thủ...

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) của...

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng cũng xuất hiện những vấn đề khó khăn mới. Với phương hướng nhiệm vụ đúng đắn và...

Thời gian qua, Quảng Ninh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định đây là mục tiêu xuyên suốt, là yếu tố mang tính then chốt để phát triển...

Tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) “5 bước trên môi trường điện tử”. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn, phóng viên...

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt...

Không phải công chứng hợp đồng thuê nhà khi đăng ký tạm trú, sửa quy định về hồ sơ phải nộp khi đăng ký thường trú, bổ sung nhiều thông tin cư trú...

Quảng Ninh nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số với cơ quan nhà nước "không giấy tờ"...

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 489/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên...

Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 518