Báo cáo Kinh tế xã hội

BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế- xã hội, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của UBND phường tháng 5 năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm...

BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế- xã hội, công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của UBND phường tháng 4 năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm...

BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế- xã hội quý 1 năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 02 năm 2023

BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 2 năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO Tình hình phát triển kinh tế- xã hội tháng 1 năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 525