Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giếng Đáy tổ chức hội nghị mở rộng tháng 7/2022.

Ngày 08/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Giếng Đáy tổ chức hội nghị mở rộng tháng 7/2022.

Đồng chí Nguyễn Như Trang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND phường điều hành Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Như Trang - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Nguyễn Thùy Lam - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND phường cùng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường; Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa XII; Các đồng chí trưởng, phó MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; Lãnh đạo các ban ngành liên quan; Các đồng chí Bí thư các chi bộ trực thuộc, Khu trưởng, trưởng ban CTMT các khu phố cùng các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2022 không tái cử nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Như Trang -  Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường lên trao Quyết định

 chuẩn y kết quả bầu cử Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 cho 08 chi bộ khu phố

Đồng chí Nguyễn Như Trang -  Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường lên trao Quyết định

 chuẩn y kết quả bầu cử Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 cho 03 chi bộ trường học

Các đồng chí thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường

tặng hoa chia tay các đc Bí thư, phó Bí thư chi bộ không tái cử nhiệm kỳ 2022 - 2025

Hội nghị đã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Đánh giá kết quả khắc phục các hạn chế khuyết điểm của Đảng ủy phường đã chỉ ra tại kỳ kiểm điểm cuối năm 2021; Đánh giá kết quả giải quyết đơn thư từ ngày 26/5/2022 đến 25/6/2022; Sơ kết đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Giếng Đáy; Thông qua chương trình, nội dung kỳ họp thứ tư, kỳ họp giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân phường khóa X (Nhiệm kỳ 2021-2026); Bổ sung Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Giếng Đáy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (điều chinh, bổ sung); Quán triệt 04 Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); Trao Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 cho 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Phường; Chia tay công tác đối với các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, khu trưởng khu phố không tái cử nhiệm kỳ 2022 - 2025 và đồng chí công chức phường chuyển công tác.

Thùy Lam

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 174