13/13 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG GIẾNG ĐÁY ĐỒNG LOẠT TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ THÁNG 10/2023 VỚI CHỦ ĐỀ “KHÁT VỌNG XÂY DỰNG MỘT QUẢNG NINH KIỂU MẪU GIẦU ĐẸP, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI”

Thực hiện Kế hoạch số 267-KH/TU ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Kế hoạch số 157 -KH/ĐU ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), Kết luận số 77-KL/ĐU của Ban chấp hành Đảng ủy phường đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, cũng như bám sát vào “Thông tin sinh hoạt chi bộ tháng 10/2023” của Ban tuyên giáo Thành ủy Hạ Long và của Ban tuyên giáo Đảng ủy Phường

Từ ngày 03 - 05/10/2023 cả 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Giếng Đáy đều tổ chức sinh hoạt chi bộ kỳ tháng 10/2023 và tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại” nhằm giúp cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường nhận thức sâu sắc, đầy đủ về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật và bài học kinh nghiệm trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương; phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; qua đó củng cố niềm tin chính trị; khơi dậy và phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  

Một số hình ảnh tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2023

                                                                                                                                          Thùy Lam

                                         

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 515