Phường Giếng Đáy tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH- UBND ngày 29/9/2022 của Uỷ ban nhân dân phường Giếng Đáy “Về việc Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023”.

Ngày 19/10/2022 tại Trạm Y tế phường, Tổ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phường Giếng Đáy tổ chức Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự nhằm tuyển chọn nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, học vấn và phẩm chất chính trị, đạo đức làm cơ sở cho việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Đồng thời tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 cho số công dân tham gia sơ tuyển góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.

                                                 (Một số hình ảnh khám sơ tuyển NVQS)

                                                                                                                                             Phan Hiền

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 27 Tổng lượt truy cập 80924